Činnost 2017

Činnost TJ Sokol Rudíkov ve 2. čtvrtletí

Tělocvičná jednota Sokol Rudíkov pokračovala ve své činnosti pod vedením Mgr. Evy Kružíkové cvičením pro ženy, dále vedením kroužku dětí a kroužku dětí s maminkami.

 V kroužku dětí se věnují vedoucí Jarka Šulová a Naďa Kafková převážně míčovým hrám a celkové obratnosti dětí venku na hřišti. V případě nepříznivého počasí vyrábí nejrůznější předměty a výrobky. Na závěr  před prázdninovou pauzou uspořádaly vedoucí kroužku pro děti spaní dětí v sokolovně s přípravou večerního pohoštění a zábavného programu.

V kroužku dětí s maminkami se Marie Kosielská věnovala těm nejmenším formou psychomotorického rozvoje, zábavných říkanek, písniček a venku hlavně pohybu na hřišti, či na skákacím hradu. Trávení volného času v rodině hodláme podporovat všemi směry i nadále sportem a hlavně trávením času s maminkami či s tatínky, kteří si udělají na své děti vždy v pátek odpoledne čas.

Akce Sokola jsou zdokumentovány ve fotografiích na webových stránkách Sokola:www.sokolrudikov.webnode.cz.

 Od 1. dubna proběhlo konečné předání sokolovny na Obec Rudíkov.  TJ Sokol se souhlasem České obce sokolské a doporučení Sokolské župy darovala Obci Rudíkov sokolovnu na dobu 15 let s tím, že Obec provede nutné rekonstrukce sokolovny včetně zateplení. Po 15 letech buď vrátí sokolovnu Sokolu, nebo ji odkoupí za cenu dle znaleckého posudku cca 700 tis. Kč. Podobně jako sokolovna bylo převedeno na Obec sokolské hřiště.

 

Za TJ Sokol B.Zlevorová, starostka Sokola

 

Činnost ve 4. čtvrtletí

Máme tu zimu a tomu se přizpůsobila i činnost v oddílech zaměřených na pohybové aktivity dětí. Malé děti v doprovodu rodičů a pod vedením Lenky Široké hrají hry určené pro nejmenší, tancují tanečky, cvičí jednoduché cviky v tělocvičně školy.

Větší děti pod vedením Jarky Šulové a Nadi Kafkové k aktivitám v tělocvičně také připojují procházky a hry v přírodě, vedoucí ale podporují i rukodělnou činnost.

Ženy všech věkových kategorií si chodí každý týden zacvičit s Evou Kružíkovou zdravotní tělocvik tak, aby protáhly a posílily celé tělo.

Na předposlední den tohoto roku připravujeme již tradiční Předsilvestrovský vejšlap, na který srdečně zveme všechny, kteří nechtějí čas trávit před televizní obrazovkou, ale nenáročnou procházkou, poklábosením si se sousedy. Opékání špekáčků je samozřejmostí :-)

Krásné a pokojné Vánoce a do roku 2018 mnoho příležitostí si zasportovat a trávit čas aktivně

za TJ Sokol Rudíkov přeje Eva Kružíková.