Od 1. dubna 2017 proběhlo předání sokolského hřiště společně se sokolovnou na Obec Rudíkov.  TJ Sokol se souhlasem České obce sokolské a doporučení Sokolské župy darovala Obci Rudíkov sokolovnu na dobu 15 let s tím, že Obec provede nutné rekonstrukce sokolovny včetně zateplení. Po 15 letech buď vrátí sokolovnu Sokolu, nebo ji odkoupí za cenu dle znaleckého posudku cca 700 tis. Kč. 

Sokolské hřiště

V roce 2007 provedl TJ Sokol Rudíkov úpravu sokolského hřiště, kterou financovala Sokolská župa z příspěvku a dotace. Byla upravena plocha hřiště s brankami pro malou kopanou a vytvořen koutek pro maminky s dětmi. Prozatím je vybaven skromně pískovištěm a kolotočem ale do budoucna se počítá s dalším doplněním a vybavením hřiště.

Přejeme si, aby hřiště bylo využíváno co nejvíce a sloužilo široké veřejnosti, všem občanům a dětem Rudíkova. Stolní tenis na sokolském hřišti Tělovýchovná Jednota Sokol Rudíkov instalovala na sokolském hřišti stůl na stolní tenis k celoročnímu využití. Použití stolu je určeno k rekreačnímu sportu pro širokou veřejnost.

Pro zájemce o hraní volejbalu je možnost vypůjčení volejbalové sítě u paní Marie Voborné. V přední části hřiště byl v roce 2008 koutek pro malé děti doplněn dvěma houpačkami a vahadlem k houpání. Houpačky jsou určeny pro děti od 3 let do 14 let. Do 6 let doporučujeme dozor dospělé odpovědné osoby. Max. povolené zatížení houpačky je 75 kg na 1 sedák.