Činnost Sokola Rudíkov v roce 2008

Vybavení hřiště

V roce 2008 byla podána na Sokolskou župu žádost na vybavení sokolského hřiště venkovním stolem na stolní tenis a soupravou pro volejbal a nohejbal.
Pro dovybavení dětského hřiště se připravuje houpačka s průlezkou.

Oprava sokolovny

V roce 2008 byla opravena nosná trámová konstrukce nad sálem, protože byla vážně poškozena a bylo nutno provést výměnu nosného stropního trámu. Opravu provedl tesař pan Josef Mašek. Dále byla opravena plechová střecha nad hlavním vchodem, kterou provedl klempíř pan Chytka. Oběma Sokol Rudíkov děkuje za realizované opravy, které provedli za minimální náklady.Ještě se v letošním roce připravuje oprava vnitřních omítek v chodbách za přislíbené pomoci pracovníků obce.

Financování

Zastupitelstvo Obce Rudíkov schválilo příspěvek Sokolu na rok 2008 ve výši 22 tis. Kč, z toho 12 tis. Kč na provoz akcí pořádaných ZŠ a Obcí Rudíkov. Dále 5 tis. Kč na údržbu sokolovny a 5 tis. Kč na činnost Sokola.

Aktivity členů Sokola

Proběhlé akce v roce 2008:

·         1. sokolský výlet na kolech do Trnavy za koniklecy (reportáž >foto >)

·         2. sokolský výlet na kolech k Velkému Javoru (reportáž >foto >)

·         3. sokolský výlet pěšky do Raubířských skal spojený s opekáním špekáčků (reportáž >foto >)

Při všech akcích obdržely děti od Sokola menší občerstvení.