Činnost Sokola Rudíkov v roce 2009

Podobně jako v roce 2008 pokračovala činnost Sokola cvičením žen v aerobiku pod vedením Mgr. Soni Chládkové a Mgr. Evy Kružíkové.

Bylo také zahájeno cvičení dětí pod vedením paní Lucie Bednářové. Celkem 19 dětí se scházelo v sokolovně, nebo v tělocvičně ve škole, kde hrály míčové hry, závodily, skákaly na trampolíně. Pokud bylo pěkné počasí, hrály děti v přírodě hry, jako šipkovanou, baseball a opékaly buřty. Před prázdninami zakončily setkávání sportovně-vědomostní olympiádou a v září budou pokračovat v dalších aktivitách. Další zájemci z řad dětí jsou vítáni.

Oddíl florbalistů pod vedením Základní školy se zúčastnil jarního i podzimního turnaje. V jarním turnaji mladší žáci obsadili 4. místo a starší žáci 2. místo. V podzimním turnaji obsadili mladší žáci 5. místo, děvčata 2. místo a starší žáci 8. místo.Někteří členové Sokola se zúčastnilo turnaje stolního tenisu v Rudíkově, pořádaného pod záštitou Obce Rudíkov.Přeboru přespolního běhu pořádaných různými organizacemi se zúčastňoval pravidelně člen Sokola Ing. Pavel Kratochvíl s velmi dobrými výsledky.

Sokol uspořádal dva výlety do přírody. První v dubnu na kolech do Trnavy na rozkvetlé koniklece. Výletu se zúčastnilo 15 cyklistů, z toho 10 dětí. Výlet se vydařil a Sokol poskytl výletníkům menší občerstvení. Podrobněji s fotografiemi dále.

Druhý výlet zorganizovala Mgr. Soňa Chládková v květnu do Balinského údolí. Zúčastnilo se 18 výletníků. Na počátku byla cesta vlakem do Velkého Meziříčí na dobrou zmrzlinu. Odtud pokračoval výlet pěšky nádhernou přírodou do Balin, NovéhoTelečkova a přes Babí horu zpět do Rudíkova. Díky pěknému počasí se výlet také vydařil. Podrobněji s fotografiemi dále.

Sokolské hřiště jsme v letošním roce doplnili dvěma hrazdami pro děti. Jsme rádi, že je hřiště využíváno hlavně dětmi, rodiči s malými dětmi a školní družinou.

V sokolovně se konalo celkem 14 akci:

·         2x ochotnická divadla

·         2x plesy (Kuželkáři a Ing. Kotačka pro zaměstnance firmy)

·         2x besídky škola

·         2x taneční zábavy FK2 taneční zábavy Kuželkářitaneční zábava kapely LIONSS

·         přehrávka hud.skupiny Musica Animata

·         taneční zábava Mysliveckého sdružení

·         sraz důchodců.

Po 6 letech jsme v sokolovně znovu nalakovali parkety a všechny dřevěné podlahy.

Obec Rudíkov poskytla příspěvek 10 tis. Kč na nákup laku. TJ Sokol obdržela v roce 2009 od Župy sokolské celkem tři dotace ve výši 11 025 Kč dotaci na provoz a údržbu sokolovny ve výši 7 350,- Kč dotaci pro mládež ve výši 875,- Kč – určena pro florbalisty. Dotaci pro vybavení sportoviště ve výši 2 800,- Kč – určena na nákup nářadí pro aerobik.

1. výlet 2009  výlet za konikleci

čti dál >

Helloweenské tvoření

čti dál >

2. výlet 2009 - do Balinského údolí

čti dál >