Činnost Sokola Rudíkov v roce 2011

V roce 2011 do TJ Sokol vstoupilo 8 členů odbíjené a 23 dětí. Členská základna se zvýšila na 50 členů.

Aerobik stejně jako i minulé roky probíhal v tělocvičně základní školy každé pondělí a čtvrtek cvičením pro ženy a dívky - aerobic, step aerobic a cvičení na velkých míčích. Cvičení, které vede Mgr. S. Chládková a Mgr. E. Kružíkova pravidelně navštěvuje 10-15 žen z Rudíkova a okolí. Nově od listopadu 2011 se začal cvičit ve škole Pilates. Pro velký zájem plánujeme znovuotevření uceleného kurzu pro začátečníky na únor 2012. Na své si přišly i děti - tedy hlavně chlapci, kteří pod vedením pana Drahoše Lehkého ml. každou sobotu trénují florbal.
Kroužek dětí pokračoval pod vedením členky Sokola Lucie Bednářové i v roce 2011. Děti se setkávaly každý čtvrtek v tělocvičně školy a na hřišti, kde hrály různé hry a soutěže, včetně halloweenské noci nebo v sokolovně, kde vyráběly papírové draky. Zúčastňovaly se turistických pochodů např. na koniklece do Trnavy nebo pochodu „Po stopách armádního generála Ludvíka Svobody“. Velkým zážitkem pro děti byla víkendová akce na Jurenkově osadě. Závěr roku oslavily děti občerstvením a mejdanem v Hostinci u Komínků.
Volejbalový oddíl se schází pravidelně každý týden buď v tělocvičně školy nebo na travnatém hřišti u školy.Volejbalisté se zúčastňují většinou amatérských turnajů. V květnu se zúčastnili volejbalového turnaje v Chlumu. Dalšího turnaje v září se zúčastnili manželé Jenerálovi v Praze, kde společně se spřáteleným družstvem DTJ Třebíč získali hezké 4. místo. V září volejbalisté pod vedením p. Komínka provedli opravu osvětlení v tělocvičně školy. Situace s novým volejbalovým hřištěm se v obci dosud nezměnila, proto v letním období využívají ke hře provizorní prostor na fotbalovém hřišti za branou u Základní školy.
Přeborů přespolního běhu se podobně jako v předchozích letech zúčastňoval člen Sokola Ing. Pavel Kratochvíl s velmi dobrými výsledky. Celkem naběhal v roce 2011   3 800 km a zúčastnil se 55 závodů. V kat. 50-59 let obsadil l. místa v Brněnském poháru, Znojemském poháru, Poháru běžce Vysočiny, na Envinet cupu a na Jihomoravské běžecké tour. Nejlepším jeho výsledkem bylo 2. místo na Mistrovství Evropy ve štafetovém běhu – kros ve Francii v kat. 50-55 let. Dále obsadil l. místo a získal titul Mistr ČR v 10 km běhu na Mistrovství ČR v Třebíči, totéž v půlmaratonu (21 km) v Plzni a v maratonu (42 km) v Kladně. V závodě v Běchovicích obsadil 1. místo a dostal zvláštní cenu nejlepšího běžce memoriálu L.Tesáčka.
Za vynikající výsledky mu blahopřejeme.

TJ Sokol uspořádal v roce 2011 čtyři výlety do přírody a jednu víkendovou akci pro děti.

Sokolský výlet za rozkvetlými konikleci
Sokolský Aquazorbing na Herádce
1. Sokolská víkendová akce
Vejšlap údolím řeky Oslavy
Silvestrovský výlet

V sokolovně v roce 2011 se konalo 15 akcí: 2 ochotnícká divadla, ples Kuželkářů, ples firmy Sofi-stav, 2 školní besídky, sraz důchodců, taneční zábava FK, Mysliveckého sdružení, Mrkvobraní, 2 soukromé akce, a několik prodejních akcí.
Na sokolském hřišti došlo k rozsáhlejším úpravám. Podařilo se směnou pozemků s Ing. J. Nožičkou zajistit plochu hřiště tak, aby byla celá plocha na pozemku TJ Sokol, což doposud nebylo. Na nových hranicích bylo postaveno nové oplocení, na které přispěla příspěvkem 10 tis. Kč Obec Rudíkov a dotací 10 tis. Kč Kraj Vysočina.
Vzhledem k tomu, že  dotace do sportu jsou od státu z důvodu finanční krize stále nižší, neobejde se činnost Sokola bez finanční pomoci Obce. V roce 2011 přispěla Obec Rudíkov na činnost Sokola  částkou 25 tis. Kč, z toho 10 tis. Kč na oplocení a Župa sokolská na provoz sokolovny částkou 5 tis. Kč.

Po 6 letech jsme v sokolovně znovu nalakovali parkety a všechny dřevěné podlahy.

Obec Rudíkov poskytla příspěvek 10 tis. Kč na nákup laku. TJ Sokol obdržela v roce 2009 od Župy sokolské celkem tři dotace ve výši 11 025 Kč dotaci na provoz a údržbu sokolovny ve výši 7 350,- Kč dotaci pro mládež ve výši 875,- Kč – určena pro florbalisty. Dotaci pro vybavení sportoviště ve výši 2 800,- Kč – určena na nákup nářadí pro aerobik.

Výlet za rozkvetlými konikleci

reportáž a fotografie >

Sokolský aquazorbing na Herádce

Reportáž z akce >

Silvestrovský výlet

Reportáž z akce >

1. sokolská víkendová akce

Reportáž z akce >

Vejšlap údolím řeky Oslavy

Reportáž z akce >