Činnost Tělovýchovné jednoty Sokol Rudíkov 2012

V roce 2012 pokračovala činnost členů TJ Sokol a navazovala na předchozí roky. V průběhu roku se členská základna TJ Sokol rozrostla o 12 členů – florbalistů, celkem na 61 členů. Většina členů jsou děti, celkem 45.

Aerobik stejně jako minulé roky probíhal v tělocvičně školy každé pondělí a středu. Nově vedly cvičitelky Mgr. Kružíková a Mgr. Chládková také kroužky cvičení Pillates a Jógy.

Kroužek dětí pokračoval pod vedením Lucie Bednářové a Dany Mejzlíkové i v roce 2012. Děti se setkávaly každý čtvrtek na hřišti nebo v tělocvičně školy, kde hrály různé hry a soutěže. Pro děti byl uspořádán zájezd autobusem na dětské představení do Třebíče. Také se zúčastnily sokolských výletů do Trnavy, do Přeckova a do Hroznatína. V červnu bylo 14 dětí na víkendovém pobytu v Budíkovicích.

Florbal začal od letošního roku nově fungovat v tělocvičně školy pod vedením Drahoše Lehkého ml. a Michaela Dlouhého.  Na jaře se florbalisté zúčastnili soutěže pořádané Sokolskou župou, kde mladší žáci obsadili čestné 1. místo. Od podzimu jsou dvě družstva florbalu, mladší a starší žáci přihlášeni do soutěže Župní florbalové ligy 2012/2013.

Obě družstva reprezentují TJ Sokol Rudíkov velmi dobře, zvláště družstvo mladších žáků, které vyhrálo Župní turnaj s velkým počtem bodů před ostatními družstvy. Rudíkovský Sokol dosáhl tak mimořádného a historického úspěchu a 8. května budou naši malí zlatí hoši reprezentovat Sokolskou župu plk. Švece Jihlava na soutěži v Praze. Kluci hráli s nadšením a Honzík Trnka byl s nastřílenými 67 góly vyhlášen dokonce za nejlepšího střelce celého turnaje. Poděkování si zaslouží trenéři D. Lehký a M. Dlouhý, škola a také Ing. Jiří Kotačka, který díky sponzorům zajistil pro hráče do tělocvičný ZŠ mantinely a jednotná trička. Gratulujeme jim za mimořádné výsledky a budeme držet v Praze palce.

Přeboru přespolního běhu se nadále zúčastňoval člen jednoty Ing. Pavel Kratochvíl s velmi dobrými výsledky. V lednu a únoru se umístil na 1. místě na Brněnském běžeckém poháru (zahrnuje 10 závodů), na 1. místě na Znojemském poháru (zahrnuje 8 závodů) a 1. místě v závodě Běžec Vysočiny (zahrnuje 19 závodů). V 2. pol. roku se umístil na 11. místě na Mistrovství Evropy veteránů v Německu, na 2. místě na Mezinárodním běhu ČR – SR, a dále na l. místech na Moravské běžecké tour, na závodu Běchovice, Mistrovství ČR veteránů a v Envinet Cup Třebíč (10 závodů). Všechny závody absolvoval v kat. 50 – 59 roků.  

            Výlety do přírody Sokol uspořádal na jaře dva a to tradičně do Trnavy na kvetoucí koniklece a do Přeckova na kolomazné kameny. V červnu se uskutečnila tradičně víkendovka pro děti a v listopadu pěší pochod do Hroznatína. Na Silvestra se uskutečnil pochod na Babí Horu přes Oslavy a zpět přes Vlčatín.

            V sokolovně proběhlo v létě vymalování celé sokolovny včetně příslušenství, které prováděli zaměstnanci obce. Kromě toho bylo provedeno odvodnění sokolovny, jak uvnitř sanační omítkou, tak i zvenčí kolem sokolovny, včetně opravy narušené fasády, kde také pracovali pracovníci Obce Rudíkov. Členové jednoty se zúčastnili brigády při úklidu po malování a na výkopových pracech kolem sokolovny.

              Vzhledem k tomu, že dotace do sportu od státu jsou stále nižší z důvodu finanční krize a krachu Sazky, která dříve významně podporovala sport, neobejde se činnost Sokola bez finanční pomoci obce. V roce 2012 přispěla Obec Rudíkov na opravu sokolovny

32 tis. Kč a na činnost dětí 5 tis. Kč.

 

Dne 24. 3. 2013                                                   

 Ing. Bohuslava Zlevorová, starostka TJ Sokol

Silvestrovský vejšlap

reportáž >

Florbalisté jsou jako nováčci skvělí

reportáž >

Pochod Krajem Ludvíka Svobody

reportáž >

Pěší výlet ke kolomazným kamenům

Reportáž >