Tělocvičná jednota Sokol Rudíkov v roce 2010

V průběhu roku 2010 do TJ Sokol vstoupilo 8 členů odbíjené a 23 dětí. Členská základna se zvýšila na 54 členů.

Aerobik pod vedením Mgr. Soni Chládkové a Mgr. Evy Kružíkové pokračoval cvičením žen. Cvičení navštěvuje pravidelně 12 – 16 žen z Rudíkova a okolních vesnic. Cvičí se 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek aerobik a posilování. Při cvičení se využívá Sokolem zakoupených fitbalů, karimatek a stepů. Jedná se o cvičení vhodné pro všechny věkové kategorie bez zvláštních fyzických dispozic.

Podobně jako v roce předchozím i v roce 2010 pokračoval kroužek dětí pod záštitou Sokola a pod vedením Lucie Bednářové, členky Sokola. V tělocvičně děti cvičily na kruzích, trampolíně a hráli různé míčové hry. Pro děti proběhly soutěže v opičí dráze, své síly si prověřily ve sportovní olympiádě, za kterou si vysportovaly medaile. Toto náročné klání zakončily zmrzlinou. Paní Šulová dětem ukázala základy zdravovědy. Kroužek dětí pod vedením paní Bednářové navštívil zámek v Budišově, kde se dětem moc líbilo. Na jaře i na podzim děti pomohly shrabat listí na sokolském hřišti a na Den Země uklidily poházené odpadky u rybníku Herádka.

Volejbalový oddíl se schází každý týden buď v tělocvičně školy nebo na travnatém hřišti u školy. Volejbalisté se zúčastňují většinou amatérských turnajů, ale také se zúčastnili župního turnaje v Brtnici pořádaného Sokolem Brtnice. V prosinci uskutečnili v tělocvičně základní školy dva vánoční turnaje, kterých se zúčastnily další 4 družstva.

Oddíl florbalistů pod vedením Základní školy se zúčastnil v dubnu 2010 turnaje pořádaného Sokolem Třebíč. Mladší žáci obsadili 2. místo, nejmladší 6. místo.

Přeborů přespolního běhu pořádaných různými organizacemi se zúčastňoval pravidelně člen Sokola Ing. Pavel Kratochvíl s velmi dobrými výsledky. V kategorii 50 -59 let získal na Mistrovství České republiky 10 x l. místo 2 x 2. místo. Na Mistrovství Evropy v maratonu Nigeryháza Maďarsko v kat. 50 – 59 let získal 6. místo a celkově 18. místo.

Za 10 měsíců roku 2010 naběhal Ing. Kratochvíl 3 000 km.

Sokol uspořádal podzimní výlet pěšky do Hodova. Výletu se zúčastnílo 18 turistů

včetně dětí. Na závěr výletu poskytl Sokol výletníkům menší občerstvení v bufetu na Benzince.

Sokolské hřiště jsme v letošním roce dvakrát vyčistili od listí a větví s pomocí kroužku dětí. Jsme rádi, že je hřiště využíváno hlavně dětmi, rodiči s malými dětmi a školní družnou. Na sokolském hřišti jsme ukotvili do země branky pro malou kopanou.

V sokolovně v roce 2010 byla prováděna pravidelná údržba: nátěr venkovních oken, opravy a nátěry židlí a stolů na galerce a vymalování galerky.

Vzhledem k tomu, že dotace od Župy sokolské jsou rok od roku nižší z důvodu finanční krize a nižší podpory činnosti Sokola státem, činnost členů Sokola se neobejde bez.finanční pomoci Obce. Na základě požadavku jednoty, Obec Rudíkov poskytl příspěvek členům Sokola ve výši 25 tis. Kč.

Na činnosti členské základny závisí majetek Sokola, především sokolovny. Přestože je sokolovna a hřiště je majetkem TJ Sokol Rudíkov, dispoziční práva k nakládání s majetkem (dlouhodobý pronájem, prodej) jsou stále dána Sokolské župě v Jihlavě a České obci sokolské v Praze. Pokud by skončila činnost sokolské jednoty v obci, hrozí prodání sokolovny v dražbě, jak se v některých případech již stalo. To by bylo velmi zlé, protože je to jediná společenská budova sloužící celé obci.

 

V Rudíkově dne 20. 1. 2011

Pěší výlet do Hodova

reportáž z akce >