Zpráva o činnosti - 2. čtvrtletí 2017

13.06.2017 13:59

Tělocvičná jednota Sokol Rudíkov pokračovala ve své činnosti pod vedením Mgr. Evy Kružíkové cvičením pro ženy, dále vedením kroužku dětí a kroužku dětí s maminkami.

 V kroužku dětí se věnují vedoucí Jarka Šulová a Naďa Kafková převážně míčovým hrám a celkové obratnosti dětí venku na hřišti. V případě nepříznivého počasí vyrábí nejrůznější předměty a výrobky. Na závěr  před prázdninovou pauzou uspořádaly vedoucí kroužku pro děti spaní dětí v sokolovně s přípravou večerního pohoštění a zábavného programu.

V kroužku dětí s maminkami se Marie Kosielská věnovala těm nejmenším formou psychomotorického rozvoje, zábavných říkanek, písniček a venku hlavně pohybu na hřišti, či na skákacím hradu. Trávení volného času v rodině hodláme podporovat všemi směry i nadále sportem a hlavně trávením času s maminkami či s tatínky, kteří si udělají na své děti vždy v pátek odpoledne čas.

Akce Sokola jsou zdokumentovány ve fotografiích na webových stránkách Sokola:www.sokolrudikov.webnode.cz.

 Od 1. dubna proběhlo konečné předání sokolovny na Obec Rudíkov.  TJ Sokol se souhlasem České obce sokolské a doporučení Sokolské župy darovala Obci Rudíkov sokolovnu na dobu 15 let s tím, že Obec provede nutné rekonstrukce sokolovny včetně zateplení. Po 15 letech buď vrátí sokolovnu Sokolu, nebo ji odkoupí za cenu dle znaleckého posudku cca 700 tis. Kč. Podobně jako sokolovna bylo převedeno na Obec sokolské hřiště.

 

Za TJ Sokol B.Zlevorová, starostka Sokola